آرشیو برچسب ها: خورده شدن فلز

خوردگی بر اساس استاندارد ایزو ۸۰۴۴ خوردگی عبارت است از واکنش فیزیکی – شیمیایی متقابل بین فلز و محیط اطراف آن که معمولا دارای طبیعت الکتروشیمیایی بوده و نتیجه آن تغییر در خلوص فلز می باشد. خوردگی فلزات خوردگی در مناطق جنوبی ایران بخصوص در سواحل خلیج فارس بسیار به چشم میخورد و از مناطق […]