مسباره

مسباره

مسباره چیست؟  مسباره ( Copper Slag ) یک محصول فرعی از فرآیند ذوب سنگ های معدنی و فلزات مستعمل  می باشد  که در هنگام جداسازی فلزات از ناخالصی ها  در کوره‌ به وجود می‌آید. در زمان ذوب سنگ های معدنی  ناخالصی ها  بر روی فلز مذاب شناور می ماند که پس از سرد شدن، گرانول […]

Copper slag

Copper slag Copper slag is a by-product of copper extraction by smelting. During smelting, impurities become slag which floats on the molten metal. Slag that is quenched in water produces angular granules which are disposed of as waste or utilized as grite for sandblasting. this product, which is the waste material produced in the extraction process of copper metal in refinery plants, has low […]

  استاندارد مسباره استانداردهای فیزیکی و شیمیایی استاندارد مسباره و سایر ساینده های معدنی شامل موارد ذیل می باشد : وزن مخصوص یا Specific Gravity  : وزن مخصوص باید حداقل ۲.۵  باشد که توسط ASTM C 128 تعیین می گردد سختی یا Hardness : سختی باید حداقل  ۶ در مقیاس Mohs باشد . تغییر وزن […]

enemad-logo