آرشیو برچسب ها: Copper Slag

مسباره چیست؟  مسباره ( Copper Slag ) یک محصول فرعی از فرآیند ذوب سنگ های معدنی و فلزات مستعمل  می باشد  که در هنگام جداسازی فلزات از ناخالصی ها  در کوره‌ به وجود می‌آید. در زمان ذوب سنگ های معدنی  ناخالصی ها  بر روی فلز مذاب شناور می ماند که پس از سرد شدن، گرانول […]

Copper slag Copper slag is a by-product of copper extraction by smelting. During smelting, impurities become slag which floats on the molten metal. Slag that is quenched in water produces angular granules which are disposed of as waste or utilized as grite for sandblasting. this product, which is the waste material produced in the extraction process of copper metal in refinery plants, has low […]

enemad-logo